ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย   2 เม.ย. 64 53
สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   1 เม.ย. 64 48