นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   21 เม.ย. 64 96
นโยบายการบริหารงานบุคคล   25 มิ.ย. 63 181
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ 2563   25 มิ.ย. 63 173