องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 8 กันยายน 2566   View : 68
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :