องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 8 กันยายน 2566   View : 100
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :