องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 28 มีนาคม 2566   View : 151
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :