ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565   View : 17
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :