องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ที่ ๔๐๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ที่ ๔๐๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ที่ ๔๐๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565   View : 153
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :