ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักปลัด
         วันที่ 18 มีนาคม  2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับปั่นทุกรูปแบบ โดยจะไม่รับ ไม่เรียก ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
โพสโดย :   วันที่ : 18 มีนาคม 2565   View : 111
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :