องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  80 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566   View : 198