โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 3

Gallery :: โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดยนายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ , คณะผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่อบต. , ออกรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนโยบายของภาครัฐที่รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะเปียก เป็นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
???????? ขอขอบพระคุณท่านผู้นำ , อสม. และพี่น้องประชาชนตำบลหนองแวงโสกพระ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ
วันที่ : 13 มกราคม 2566   View : 13