วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 คลิกที่นี่   
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่ 
วันที่ : 2 กรกฎาคม 63   View : 31