วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประกาศกำหนดสมัยประชุม
- ประกาศกำหนดสมันประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 คลิกที่นี่
- ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2563 คลิกที่นี่


รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
-สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค.2563   คลิกที่นี่
-สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.2563   คลิกที่นี
-สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ต.2562  คลิกที่นี่
-สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 วันที่  20 ส.ค.2562  คลิกที่นี่
-สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ส.ค.2562   คลิกที่นี
-สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย.2562   คลิกที่นี่
-สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พ.ค.2562    คลิกที่นี่
-สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มี.ค.2562   คลิกที่นี้
-สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.2562   คลิกที่นี่

 
วันที่ : 17 มิถุนายน 60   View : 410