วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: แผนจัดหาพัสดุ

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส  1  ปี 2562 คลิกที่นี่
รายงานผลการรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563  ลิกที่นี่
รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ดาวน์โหลดที่นี้   
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปี 2562 คลิกที่นี่    
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 คลิกที่นี่
วันที่ : 17 มิถุนายน 60   View : 378