วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ คลิกที่นี่
วันที่ : 25 มิถุนายน 63   View : 25