วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 คลิกที่นี่
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส คลิกที่นี่
 
วันที่ : 2 กรกฎาคม 62   View : 155