วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม  2563 คลิกที่นี่
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกที่นี่
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกที่นี่
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563 คลิกที่นี่

รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  คลิกที่นี่   
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63 คลิกที่นี่   
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63 คลิกที่นี่   
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63 คลิกที่นี่ 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63 คลิกที่นี่


 
วันที่ : 17 มิถุนายน 60   View : 381