ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธันวาคม 2564 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3 คลิกที่นี่  
ประการผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3 คลิกที่นี่ 
วันที่ : 19 เมษายน 64   View : 162