วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
View : 664