ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการพัฒนางานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


ออนไลน์ : 6

Gallery :: ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการพัฒนางานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
๒๐ , ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ นางนิตยา บาลี ( ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ CM ), เจ้าหน้าที่ รพสต. , ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( CG ) และ อสบ. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการพัฒนางานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ : 20 มิถุนายน 65   View : 3