โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกับกรมกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
วันที่ : 21 มิถุนายน 65   View : 5