โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
วันที่ : 16 มีนาคม 64   View : 50