โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ประจำปีงบประมาณ 2564


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 7- เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 1,2,6
วันที่ : 9 เมษายน 64   View : 45